Stödutfodring

Om snödjupet är för stort är det framför allt rådjur som får problem med att finna föda. Rådjurets huvudsakliga föda finns i fältskiktet och när snödjupet närmar sig halvmetern lönar det sig inte för djuren att sparka fram maten. Allt för mycket energi går åt enbart för att göra födan tillgänglig.

Rådjuret är det djur som är sämst anpassat till att klara en vinter med sträng kyla och mycket snö.
Har man inte stödutfodrat från början av vintern måste foder väljas med särskild omsorg. Generellt bör man undvika okrossad spannmål. I tomma rådjursmagar leder hela sädeskorn nästan undantagslöst till förstoppning och död.
Av en bal hö kan rådjur tillgodogöra sig knappt
20 procent. Resten är för grovt och svårsmält. Dov- och kronvilt kan äta betydligt mer av det bjudna höet.

Avrenspellets var från början ett underhållsfoder för kreatur. Men sedan det visat sig att det också fungerar bra som rådjursfoder går nu det mesta av Lantmännens produktion till viltvårdare.
Avrenspellets består av sönderslagna kärnor, ogräsfrön, skal och agnar som rensats bort från spannmål. Avrenset finmals och vid pelleteringen tillsätts cirka tio procent melass som bindningsmedel. Avrenspellets säljs av Granngårdens butiker i säckar om 30 kilo.

Betfor är en restprodukt vid förädling av sockerbetor. Produkten finns i regel att köpa hos lantmannaföreningarna. Betfor har visserligen hög torrsubstans, men tar snabbt upp fuktighet och när djuren väl vant sig vid fodret, äter de det begärligt.
Rådjur föredrar emellertid ensilage, vars egenskaper och sammansättning gör det bättre som rådjursfoder. Lantmannaföreningarna kan ge tips om lantbrukare som har tillgång på ensilage.

Gör så här:
Börja med att lägga ut mindre portioner med foder på stubbar och stenar runt själva foderplatsen. När rådjuren börjar äta av fodret gör man färre men större högar närmare foderautomaterna. Inte förrän rådjuren konsekvent äter upp det utlagda fodret är det dags att fylla på i foderautomaterna. Sedan är utfodringen självgående. En foderplats ska bestå av flera väl åtskilda utfodringsställen, som medför att även ranglåga djur kommer åt föda.
Utfodra aldrig i närheten av trafikerade vägar eller på andra platser där djuren kan komma till skada. Foderplatsen ska vara relativt öppen, vilket försvårar för rovdjur att smyga sig på djur som utnyttjar matborden.
Fäll gärna lövträd (med markägarens tillstånd) på eller i närheten av foderplatsen. Rådjur äter knoppar och späda kvistar. Barken uppskattas av hare, älg och hjort.

Fåglar behöver mycket energi för att klara kylan och det får dom genom att äta praktiskt taget oavbrutet under dygnets ljusa timmar. Genom att lägga ut feta frön och talgbollar klarar sig många småfåglar över vintern.
Slimminge.eu/jakt