Fågel
Hantering av fåglar skiljer sig en hel del från hanteringen av klövvilt och hare. Vid många former av fågeljakt skjuts många fåglar under en längre tid som får ligga länge innan de tas om hand. Man passar dessutom sällan en fågel direkt efter skottet utan detta sker vid ett senare tillfälle.
Det finns flera skäl till detta. Fåglars anatomi är olik däggdjurens, kroppen är som en rund stel cylinder runt vilken det finns muskler som främst gör att fågeln kan förflytta sig flygande. Av dessa muskler är det nästan bara bröstmuskeln och benen som är så stora att de tas tillvara.
De inre organen i mitten av kroppshålan är omgivna av luftsäckar. Det betyder att köttet vi ska äta - bröst och ben - inte ligger i direkt anslutning till de inre organen. Därför överförs inte bakterier från magen och tarmen på samma sätt som kan ske hos däggdjur. Följaktligen går det bra att låta de inre organen sitta kvar.

Kyl inte för snabbt
För att man ska få så bra köttkvalitet som möjligt ska allt kött svalna långsamt. Inget vilt får kylas ner under tio grader snabbare än tio timmar. Då inträffar kylsammandragning och köttet blir segt och torrt. Det gäller såväl klövvilt som hare och fågel.
Vid vinterjakt är det därmed viktigt att fågeln inte hängs fritt utan läggs in i ryggsäcken. Man bör inte ta ur en fågel som hängs väldigt kallt förrän efter minst ett dygn. Man får heller inte skära ut fågelbrösten samma dag som jakten sker och frysa in dem. Något som ibland görs på t.ex duvor en varm augustidag. Det duvköttet blir segt och torrt.

Hängning
Är man i fält och ska hänga fåglar är det viktigt att man hänger dem flugfritt, t.ex i en finmaskig viltsäck.
All fågel ska hänga. Fågelkött ska precis som kött från klövvilt mogna i smaken och även bli mörare. En seg fågel är lika oangenäm att äta som en seg älg- eller harstek. Hur länge fåglarna ska hänga kan diskuteras men minst 40 dygnsgrader gäller även för fåglar.
Gäss kan bli över 20 år gamla. Hur gammal en vuxen gås är går inte att avgöra. Utgå därför alltid från att den är mycket gammal, och måste behandlas därefter. Alla gäss har en grövre köttstruktur än t.ex änder och skogshöns. Den grova strukturen och möjligheten att det är en gammal fågel innebär att gäss alltid måste hänga minst 60 dygnsgrader för att köttet ska möras och få bättre smak.


Duvbröst

Gör ett snitt längs bröstbenet. Skär inte djupt, bara genom skinnet.

Använd fingrarna och sära på skinnet.

Stoppa in tummen under bröstbenet och bryt framåt mot huvudet.

Skär av sista biten med kniven.
Slimminge.eu/jakt