Ta tillvara inälvor
Till skillnad fran kött som ska hänga och mogna, är inälvor färskvara och ska tas tillvara snarast efter att djuret kommit till slaktboden. Om inälvorna ska tillredas färska eller om de ska frysas in är det bra att lägga dem ett tag i kallt vatten så att blod som finns i organen löses ut.

Lever är sannolikt den inälvsmat som är vanligast att vi äter. Leverns utseende varierar mellan olika djurarter. Alla hjortdjur har en hel bred lever som saknar gall­blasa. Detta till skillnad mot vildsvin, hare och bäver som har en flikig lever med gallblasa som bör tas bort samti­digt som man tar ur levern ur slakt­kroppen.
Leverns smak varierar också mellan olika djurarter, men också mellan unga och gamla djur. Äldre djur har mer bindeväv i levern, vilket gör den segare och hårdare i konsistensen medan lever från rådjurskid, älgkalv och hjortkalv har en mild fin smak som är en delikatess.

Njure är en delikatess som kan stekas i skivor, tillredas i grytor eller bakas in i pajer. Rätt hanterat och til­lagat är njure en mild och smakrik rå­vara till många rätter.
Man bör förbehandla njurarna, lik­som man ofta gör med lever, genom att lägga den i mjölk över natten. En hel del av de smakämnen som kan upplevas som starka löser sig i mjölkens fett och smaken blir mildare.
Samma sak gäller for njure som för lever - yngre hjortdjur smakar bäst (kalvar, ettåringar, tvååringar).

Hjärta består av ett mört fintrådigt kött med en något sötare smak an vanligt kött. Hjärta är utmärkt att röka eller rimma och använda som smörgåsmat eller kall­skuret. Hjärtat går också bra att mala och använda som färs. Även grytbitar på hjärta är en god och mör kötträtt.
När man tar tillvara hjärtat bör man skära upp det och skölja ut det blod som kan finnas kvar i kamrarna.

Tunga kan ätas varm eller kall som hu­vudrätt eller som pålägg på smörgås, eller som viktig ingrediens på smörgås­bordet. Skär ut tungan och ta tillvara allt bak till tungbenen i svalget.
För att få bort det sega skinnet ko­kas tungan. Tunga från älg eller från en stor hjort räcker till en hel familjemiddag. Tungor från rådjur, små hjortar eller vildsvin är delikatesser som på­lägg, eller som en del av en paté.
Slimminge.eu/jakt