Vildsvin
En stor galt innebär en fin trofé, men tyvärr smakar ofta köttet från galtar mycket starkt och oangenämt, framför allt under hösten och brunsttiden runt november månad.
Vuxna suggor brukar dock gå alldeles utmärkt att ta tillvara. De har många gånger ett bra kött.
Det allra bästa köttet finns på årsungar med en levandevikt på upp till cirka 50 kilo.

Passning
Passning av vildsvin görs i princip på samma sätt som när man tar ur rådjur, hjort och älg, med skillnaden att vildsvinen har en enkel magsäck och inga stora förmagar (vom).

Flåning
Många vildsvin har ett tjockt späcklager vilket medför att de har en särskilt god isoleringsförmåga. Därför är det bra att flå djuret efter jakten för att få en bra avkylning av slaktkroppen. Vid stark kyla bör man emellertid vänta till dagen efter jakten innan djuret flås. Nedkylningen av köttet får inte bli för snabb. Då blir köttet segt och tråkigt att äta.
Vildsvin kan vara svåra att flå eftersom fettet sitter hårt an mot musklerna och skinnet. Man kan flå vildsvinet framifrån eller bakifrån, precis som med mindre hjortdjur. Vildsvin har många gånger ett tjockt halsskinn vilket gör flåningen besvärlig. Av bland annat den anledningen är det en fördel att flå vildsvinet framifrån, då det blir lättare att dra av skinnet på detta sätt.

Hängning
Vildsvinskött ska hänga som allt annat kött. Det sker en kemisk process i vildsvinsköttet, precis som i annat kött, och smaken blir bättre om djuren får hänga en tid.
Man bör dock ta hänsyn till hur mycket fett som finns på kroppen. Är det varmt finns en risk att fettet härsknar och då bör man korta ner hängningstiden, som ändock aldrig skall vara kortare än två dagar.

Styckning
Tekniken vid styckning beror på hur stort vildsvinet är. En årsunge eller en ettåring har normalt en slaktvikt på 20 till 30 kilo. Vuxna vildsvin kan ha slaktvikter upp emot 80 till 100 kilo. Mindre vildsvin styckas normalt som rådjur i hals (karré), sadel (kotletter), bogstekar, revbensspjäll, filéer, stekar (skinka) samt färskött.
Större vildsvin kan delas i två halvor genom att ryggraden sågas. Man får då fina vildsvinskotletter. Halsen är utmärkt som karré. Lårsteken blir en utmärkt julskinka, men kan också styckas upp i mindre stekar.
Enklast är att finstycka vildsvinet hängande i bakbenen. Skär bort bogarna och såga därefter igenom revbenen med början uppifrån. Lägg sågsnittet vid ryggbiffens ytterkant och hugg sedan upp revbenen i lämpliga bitar.


Klicka för större bild


Frysning
Vildsvinskött skiljer sig från hjortkött på så sätt att det finns fett mellan muskelbuntarna. Fettet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller hur lång tid köttet kan ligga i frysen eftersom fettet härsknar efter en tid. Vildsvinskött kan därför i allmänhet inte lagras längre än 6 till 9 månader i minus 20 grader.

Besiktning
För vildsvin gäller besiktningstvång, vilket innebär att vildsvin inte får överlämnas till annan person, utan att köttet först besiktigats av veterinär. Inom jaktlaget får köttet delas, men ska någon som inte var med i jakten ha kött, måste vildsvinet besiktigas.

Trikinundersökning
Man måste trikinundersöka vildsvinet om det ska överlämnas till annan person. Trikiner är en rundmask som finns inkapslat i kroppsmuskulaturen. Alla däggdjur, inklusive människan, kan smittas av trikiner. I Sverige ser vi enstaka fall av trikiner bland vildsvin varje år.
Även om köttet ska användas för privat bruk rekommenderas trikinundersökning. Att chansa och tro att eventuella trikiner dör vid djupfrysning kan straffa sig eftersom vissa trikiner tål detta.
Trikinprovet - 25-50 gram - tas från mellangärdets fäste (diafragma) mot ryggen i de köttiga delarna, frambenets grövre muskulatur (fläskläggen) eller från tungmuskulaturen (tungans bakre mjuka del).
Muskelbitarna förpackas i dubbla plastpåsar där djurets märkning framgår (inga papperslappar direkt på köttet). I ett följebrev skrivs namn och adress på den som ska ha svaret. Det ska också framgå djurslag, typ av material, om det varit fruset och önskad undersökning. Allt stoppas sedan i ett ytterkuvert, helst vadderat och sänds till SVA, Parasitologen, 751 89 Uppsala.
Läs mer om detta på: www.sva.se
Slimminge.eu/jakt