Vapenvård

Om man i genomsnitt ägnar 10-15 min efter varje skjutning åt grundläggande rengöring kan man vara tämligen säker på att man har ett säkert och funktionsdugligt vapen i sin hand.

Det som i första hand behövs för att effektivt rengöra ett vapen är en läskstång av bra kvalitet som håller för de påfrestningar den utsätts för. Man bör undvika läskstänger av aluminium och mässing när man rengör kulvapen, anledningen till detta är att det vid förbränningen av krutet kan det uppstå små partiklar som blir hårda som sten, dessa partiklar fastnar lätt i mjuka material som aluminium och mässing och då kan läskstången lätt förvandlas till en fil som kan skada mynningen på pipan. Använder man en läskstång av stål kan inte partiklarna fastna och man minskar risken för skador. Till läskstången behövs borstar och oljemoppar samt rengöringslappar i rätt stolek för resp. kaliber.

Man behöver någon form av solvent för att avlägsna krutrester samt bly och tombakavlagringar. Om man skjuter med blykulor kan man använda en vanlig solvent, om man däremot skjuter mest med mantlad ammunition bör man använda en kraftigare typ av solvent sk. "copper cutter" som givetvis går bra även till bly men då priset är högre är det lyx att använda den enbart för blyavlagringar.

Man bör dessutom ha någon form av "tandborste" för rengöring runt patronläge och o.s.v. en vanlig tandborste går bra att använda, dock tål inte alla tandborstar solventer och olja, de som är gjorda speciellt för ändamålet är i regel styvare och har borst i båda ändarna. Ena sidans borst är då utformad som en smal borststräng och används för rengöring av t.ex. slagstiftsspåret.

Ett mycket behändigt verktyg att ha till hands är en mässings stång (3-5 mm i diameter) som har formen av en skruvmejsel, denna använder man för att skrapa bort hårt sittande smuts kring patronläget och andra svåråtkomliga ställen.

Och till sist men inte minst skall man ha en bra vapenolja. Det finns ett otal vapenoljor och vapenfett på marknaden, men många av dessa har ett grundläggande fel, då de baseras på en vanlig smörjolja eller fett ibland innehållande grafit. Då vanliga oljor och fett som regel är klibbiga innebär det att sand och annan smuts fastnar och på så sätt kan man få ett högre slitage på vapnet, kronans vapenfett är ett mycket bra exempel på ett sådant smörjmedel. En annan nackdel man har med denna typ är att de är temperatur känsliga, detta inneär att på vintern är det segt vilket kan innebära problem med att vapnet inte mantlar om för vissa ammunitioner, och på sommaren blir de gärna tunna och rinner. Idag bör man undvika den typen av smörjmedel och istället använda något som är baserat på teflon, dessa kan användas inom ett mycket stort temperaturområde normalt mellan minus 50-60 och upp till plus 200-300 grader Celsius. De kletar inte vilket förhindrar smuts från att fastna, gäller även i pipan om den smörjs före skjutning. De har extremt god vidhäftnings förmåga, de sköljs och bränns inte bort, skadar inte plast, gummi, metall eller trä. Men framförallt reducerar de friktionen och minskar slitaget, de är överlägsna alla hittills kända smörjmedel.

Mauser 94

Hur rengör man Vapnet?

1. Börja alltid med att kontrollera att vapnen och magasin är oladdade. Ha aldrig ammunition framme och tillgänglig när du rengör ett vapen.

2. Börja med att rengöra runt patronläget, slagstift, magasinsbrunn och magasin, med hjälp av tandborsten som man först doppar i solvent. Om man har en revolver rengör man trumman utvändigt innan man rengör i cylindrarna, som rengörs med solvent och en brons borste. Om man börjar med att rengöra pipan riskerar man att få in smuts i den när man rengör resten av vapnet, och samma gäller givetvis cylindrarna på trumman.

3. Torka bort smuts och överflödig solvent med en ren trasa.

4. Sätt en bronsborste på läskstången och doppa borsten i solvent drag sedan borsten en 5-10 gånger genom pipan, se alltid till borsten lämnat pipan helt innan man drar tillbaka den igen, på så sätt förhindrar man att borst trådarna bryts och trillar ner på något olämpligt ställe i vapnet samtidigt som borsten håller längre. Börja alltid från patron läget när detta är möjligt, om man har en revolver är detta inte möjligt om inte pipan är löstagbar, man får då vara försiktig så att man inte skadar mynningen med läskstången. Det bästa sättet att skydda mynningen är att använda ett mynningsskydd som man sätter på läskstången, detta är utformat som en tratt och går in en bit i mynningen och på så sätt skyddar den. Använd aldrig enbart en trasa eller mopp till solventen, anledningen till att man skall använda en borste är att man måste riva upp ytan på bly, koppar och fett som finns i pipan så att solventen kan komma åt överallt. OBS! Glöm inte att tvätta av borsten direkt med t.ex. diskmedel och vatten, annars kan borsten förstöras av solventen.

5. Drag nu rent pipan med läsklappar på en läskända med ögla, detta upprepas tills läsklapparna kommer ut rena ur pipan.

6. Torka bort smuts och överflödig solvent med en ren trasa blöta oljemoppen med olja och dra den genom pipan för att förhindra rost samtidigt som oljan gör att blyet inte fastnar så lätt i pipan vilket gör det lättare att rengöra den nästa gång. Smörj övriga detaljer om så erfordras, om man använder teflonbaserade smörjmedel behöver man inte smörja efter varje rengöring även om man använt solvent. Om man använder en siliconduk att torka av vapnet med som sista åtgärd förhindrar man syra angrepp från fingrarna på blåneringen samtidigt som man får ett bra utvändigt rostskydd.

Någon eller några gånger om året behövs en mer grundlig rengöring och smörjning av vapnet än vad som beskrivs här, framför allt av avfyrningsmekanismen.

Mauser 96

Varför skall man rengöra vapnet?

Det är inte för att det skall vara snyggt att titta på, även om det är en trevligare känsla att skjuta med ett vapen som är rent och snyggt, nej orsaken är snarare en fråga om säkerhet. Vad kan hända om man har en pipa full med bly-avlagringar och stoppar i en koppar mantlad kula, eller ännu värre en stålmantlad kula? Det som i värsta fall kan hända är att gas trycket i pipan blir så stort att den helt enkelt sprängs, eller att stoppklackarna till manteln inte stoppar för den kraft som det högre gastrycket ger, följden av detta kan bli att man så att säga får manteln "mitt mellan ögonen".

Andra bra skäl att rengöra sitt vapen är att risken för eldavbrott minskar, då en hel del av dessa enbart beror på dåligt rengjorda vapen. Dessutom håller vapnet längre med rätt skötsel, och då vapen idag för de allra flesta är en stor investering borde enbart detta vara ett tillräckligt skäl för att sköta det på ett bra sätt.

Mauser 98Slimminge.eu/jakt