Tommy Lundgren


Körkort: AM/B/C/D och YKB.
Förarkort digital-färdskrivare.
Truckkort typ C2.
Ordförande i Slimminge Idrottsförening.
Sekreterare i Slimminge Jaktvårdssällskap.
Gift, har 2 barn samt Volvo, Villa & Vovve.

Anställningar
1978 - 1983
1983 - 1988
1988 - 2002
2002 - 2004
2004 - 2010
2010 -
Flygplatsman
Flygplatsman
Stationsassistent
Fälttekniker
Fälttekniker/Brandman
Airport Officer/Brandman
LFV Fälttjänst. Malmö Airport
LFV Ramptjänst. Malmö Airport
LFV Parkeringsservice. Malmö Airport
LFV Fälttjänst. Malmö Airport
LFV Fält/Räddningstjänst. Malmö Airport
Swedavia Operativa avd. Malmö Airport

Utbildningar


1976   El-Teleteknisk linje
1976   Körkort B för personbil
1977   Värnplikt Grundutbildning
1978   Värnplikt Pjäsgruppchef
1978   Förarutb. Sop & blåsmaskin
1979   Förarutb. Lastm. BM641
1979   Förarutb. Lastm. BM845
1979   Förarutb. Lastm. BM4400
1979   Förarutb. Lastbil Volvo F88
1979   Förarutb. Sopmaskin ARA
1981   Förarutb. Lastbil Scania 141
1982   Frivillig Befälsutbildning
1983   Flygplansbogsering
1983   Flygplansdeicing
1984   Körkort C för tung lastbil
1984   Förarutb. Gaffeltruck 12 ton
1984   Förarutb. High Loader
1985   Rangering
1985   Loadmaster
1989   Jägarexamen
1989   Arbetsmiljöansvar
1990   Arbetsledarutbildning
1991   Kontrollavgiftslagen
1991   Mikroprocessorteknik
1992   Civilrättslig juridik
1995   Cale instrument Service
1996   Parkeringsutmärkning
1997   SkiData 440-system Service
1998   SkiData 440-system Driftsledare
2002   SkiData 450-system Service
2002   SkiData 450-system Driftsledare
2002   Datakörkort ECDL Office 2000
2003   Förarutb. Lastbil Volvo FL12H
2003   Förarutb. Sopm. Schmidt P25
2003   Förarutb. Lastm. Lundberg344
2003   Förarutb. Lastm. Volvo L70
2003   Förarutb. Lastm. Volvo L90D
2003   Förarutb. Traktor MF 6290
2003   Förarutb. Lastbil Scania 94D
2004   Behörighet Utsläpp-Vatten
2004   Brandman Flyg skede 1
2004   Förarutb. Brandbil RB90
2004   Förarutb. Bandvagn mod.206
2005   Heta Arbeten
2005   Förarutb. Lastm. Ljungby L9
2005   Förarutb. Sopm. Swingo240
2006   Brandman Flyg skede 2
2006   Förarutb. Truckkort typ C2
2006   Förarutb. Dumpers Volvo A25
2006   Förarutb. Sopmaskin TJS 560
2006   Fågel och viltövervakning 1
2007   Förarutb. Traktor MF 6480
2008   Miljöledningssystem
2009   Brandman Flyg repetition 1
2009   Förarutb. Lastm. Volvo L60F
2009   Förarutb. Lastm. Volvo L120F
2009   Förarutb. Lastbil Volvo FL240
2009   Förarutb. Heavy EcoDriving
2010   Fågel och viltövervakning 2
2010   Heta Arbeten repetition 1
2010   Miljöutbildning-flygplats
2012   Förarutb. Dumpers Volvo A30
2013   Förarutb. Lastbil Volvo FM370
2013   Förarutb. Sopm. Schmidt AS990
2013   Förarutb. Brandbil Panther 6x6
2014   Brandman Flyg repetition 2
2014   Förarutb. Teleskoplastare Merlo
2014   Förarutb. Mobil Arbetsplattform
2015   Förarutb. Brandbil Buffalo 6x6
2015   Brandman Flyg repetition 3
2015   Körkort D för tung buss
2015   Yrkeskompetensbevis YKB
2015   Förarutb. Buss Volvo B7L
2015   Förarutb. Lastbil Volvo FM410
2015   Förarutb. Bakgavellyft
2016   Förarutb. Arbete på väg
2016   Brandman Flyg repetition 4
2016   Heta Arbeten repetition 2
2016   PRM Assistans
2016   Energiutbildning - flygplats
2017   Förarutb. Belos Trans Giant
2017   PRM Assistans repetition 1
2017   Förarutb. Lastbil Volvo FMX330
2018   Förarutb. Lastm. Volvo L60H
2018   Dataskyddsförordningen GDPR
2018   Energi för alla - flygplats
2018   Informationssäkerhetsutb.
2018   Miljöutbildning Webb
2018   Swedavia representationspolicy
2018   PRM Bemötande
Österport Gymnasium Ystad
Skurups Trafikskola
A3 Kristianstad (Korpral)
ArtSS Älvdalen (Furir)
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
Fo11 Revingehed (Sergeant)
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
Malmö Yrkestrafikskola
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
LFV Ramptjänst Sturup flygplats
Svenska Jägareförbundet
LFV Huvudkontor Norrköping
LFV Huvudkontor Norrköping
Consistor AB Stockholm
Scheidt & Bachmann Mönchengl.
Länstyrelsens personalutb. Malmö
Cale AB Stockholm
TrafikTeknik AB Gävle
Peek Parking Systems Karlstad
Peek Parking Systems Karlstad
Peek Traffic AB Karlstad
Peek Traffic AB Karlstad
Tjänstem. Bildningsverks. Malmö
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
Miljö & Meteorolog utb. Norrköping
Brand & Räddningsskolan Arlanda
LFV Räddningstjänst Sturup flygp.
LFV Räddningstjänst Sturup flygp.
Brandförsvarsföreningen Skåne
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
Brand & Räddningsskolan Arlanda
MA-system Utbildning AB Lund
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV koncerngem. utb. Knivsta
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
WSP Environmental Helsingborg
Brand & Räddningsskolan Arlanda
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
LFV Fälttjänst Sturup flygplats
STR Service AB Landskrona
LFV koncerngem. utb. Knivsta
LFV Räddningstjänst Sturup flygp.
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Räddningstj. Malmö Airp.
Swedavia Brand och Räddningssk.
LANI Kompetens AB. Staffanstorp
LANI Kompetens AB. Staffanstorp
Swedavia Räddningstj. Malmö Airp.
Swedavia Brand & Räddningsskola
LANI Kompetens AB. Staffanstorp
LANI Kompetens AB. Staffanstorp
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
TYA & Zepro's webbaserade kurs
Trafikverkets interaktiva utbildning
Swedavia Brand & Räddningsskola
Brandskyddsföreningen Sverige
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Energi Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Fälttjänst Malmö Airport
Swedavia Security & Safety
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Internutb. Malmö Airport
Swedavia Internutb. Malmö Airport
The Airport Academy
Swedavia Internutb. Malmö Airport


Slimminge.eu