Avinstallera Windows10-appar


Windows 10 innehåller fler förinstallerade appar än tidigare Windowsversioner och dessa appar är inte alltid populära.
De går att avinstallera med kommandon i Powershell, men om du inte är bekväm med att använda det lite svåra programmet kan du utnyttja en app som heter AppBuster i stället.

En fördel med AppBuster är att den även kan installera appar som har tagits bort.
Hämta programmet på www.oo-software.com. Det behöver inte installeras, det är bara att köra.


1. Vid start laddas en programlista.

2. Bocka för de appar som du vill avinstallera. Undvik att ta bort dem som finns under rubriken Hidden. Den kategorin är liten och innehåller systemappar, vilkas borttagning kan leda till problem.

3. Klicka på Actions och välj Remove apps.

4. Markera All Users och klicka på OK.

5. Klicka på Yes om du vill skapa en systemåterställnings-punkt, vilket kan vara lämpligt om något går fel.

6. Återställningspunkten skapas och apparna avinstalleras.

Du kan återinstallera appar som har tagits bort, under förutsättning att de inte är sådana som kan hämtas från Microsoft Store. Då laddar du ned dem där i stället. Det är bara att markera dem, klicka på Actions och sedan på Install apps.


WebbUgglan