SSD'n ska inte defragmenteras


Traditionella hårddiskar mår bra av att defragmenteras, men hur gör man med en modern ssd?
FRÅGA.
Ska man låta Windows 10 optimera (trimma) sina ssd-diskar. Det är mycket olika bud om detta när man letar runt efter info.
"Trim" är ju som standard aktiverat, men ska man även tillåta schemalagd optimering via funktionen Optimera enheter (tidigare benämnd Defrag)?


SVAR.
En ssd behöver ingen defragmentering. Defragmentering är en funktion som är till för att de rörliga läshuvudena på en mekanisk hårddisk ska kunna nå data på disken så fort som möjligt och slippa hoppa fram och tillbaka för att läsa data som egentligen hör ihop.
En ssd är en stor minneskrets och har inga rörliga delar, därmed är det strunt samma om ett stycke data är i ena eller andra hörnet av minnet, datorn når dem lika snabbt i alla fall. Så det blir ingen förbättring av det.

I själva verket kan det vara negativt att defragmentera en ssd, eftersom det innebär att du flyttar runt, raderar och skriver över data, vilket bara sliter på minneskretsarna i onödan.
Nu är det ingen direkt risk att en defragmentering då och då ställer till med problem på en modern ssd, de tål många fler sådana överskrivningar än tidiga modeller.

Den diskoptimeringsfunktion som finns i Windows, som tidigare enbart defragmenterade hårddiskar, känner dessutom igen om en disk är en ssd, och gör ingenting som kan skada den. Den utför endast begränsade förändringar och rensning i filallokeringstabeller. Så den kan man tryggt ha påslagen.
Däremot kan det finnas orsak att undvika äldre externa program som defragmeterar.


WebbUgglan