Kulskytte


Måltavlor för utskrift.


måltavla.pdf

inskjutning.pdf

älgklockan.pdf


Älgskyttemärket

Skjutavståndet är 80 meter till en rörlig älgfigur i naturlig storlek som går med en hastighet av 50 km/tim på en 23 meter lång målbana.

Älgfiguren står strax utanför markörskyddet. Ett skott avlossas i stillastående, figuren startas på skottet och ger tillfälle till ett skott på löpande figur.
En serie består av två lopp dvs ett utåtgående och ett inåtgående = 4 skott.


Som godkänt resultat räknas:

Brons: Tre serier med samtliga 12 skott inom träffområdet.

Silver: Tre serier med samtliga 12 skott inom träffområdet och med minst 14 poäng per serie.

Guld: Fyra serier med samtliga 16 skott inom träffområdet och med minst 17 poäng per serie.

Slimminge.eu/jakt